FAQ o COMPLIANCE
 • System Zarządzania Zgodnością (Compliance) - podstawowym celem systemu Compliance jest systemowe zapobieganie powstaniu w organizacji wszelkich nieprawidłowości polegających na złamaniu obowiązujących przepisów prawa, dobrowolnie przyjętych standardów lub na działaniu niezgodnym z etyką organizacji,a w konsekwencji uniknięcia przez organizację i jej kierownictwo odpowiedzialności za niepożądane zachowania osób wchodzących w jej skład lub z nią współpracujących.
  System Zarządzania Zgodnością (Compliance) ma chronić organizację oraz minimalizować wszelkie ryzyka prawne, które związane są z wykonywaniem działalności przez organizację.
  Więcej o Compliance przeczytasz tu:
  Compliance - słów kilka
  Compliance - definicje
  Compliance - słów kilka część druga

  Trzeba być zacnym

Polecam też inne artykuły o Compliance na moim blogu
 1. Czy członkom Zarządów lub Rad Nadzorczych spółek kapitałowych będzie grozić odpowiedzialność karna za brak skutecznych systemów Compliance?
 2. System Zgodności (Compliance) - na przykładzie systemów zgodności w Bankach  
 3. System Compliance dla micro i małych przedsiębiorców - według projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 4. Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - rekomendacja czy obowiązek dla Spółek w 2019 roku? 
 5. Co powinien zrobić przedsiębiorca by uniknąć błędów i czy jest to w ogóle możliwe? 
 6. Czy przedsiębiorca powinien mieć prawo do błędu? A pracownik powinien mieć prawo do błędu?  
 7. Czy radca prawny może jednocześnie pełnić funkcję oficera Compliance? 
 8. Rewolucja w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - czyli nowe obowiązki podmiotów zbiorowych w 2019 r.? 
 9. Wdrażać czy nie wdrażać procedury antykorupcyjne lub procedury Compliance? Oto jest pytanie, które powinni sobie postawić przedsiębiorcy (będący co najmniej średnim przedsiębiorcą) i kierownicy jednostek finansów publicznych
 10. O obowiązkach przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego 
 11. Obowiązki organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego  
 12. FAQ dla przedsiębiorców na temat obowiązków antykorupcyjnych w projektowanej ustawie o jawności życia publicznego 
 13. Projekt ustawy o jawności życia publicznego  
 14. Recenzja książki "Compliance w przedsiębiorstwie" 
 15. Norma antykorupcyjna ISO37001  
 16. Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w spółkach giełdowych
 17. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Polecam też serię artykułów o Compliance na INFOR:
 1. Czy członkom Zarządów lub Rad Nadzorczych spółek kapitałowych będzie grozić odpowiedzialność karna za brak skutecznych systemów Compliance?
 2. Nowe obowiązki podmiotów zbiorowych w 2019 r.
 3. Sygnalista a obowiązek wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń
 4. Dlaczego należy wdrożyć procedury Compliance?
 5. Procedury antykorupcyjne i Compliance - wdrażać czy nie?
 6. Obowiązki przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego 
 7. Systemy Zarządzania Zgodnością (Compliance) – Po co tyle krzyku?
 8. Sygnaliści w bankach 
 9. Sygnaliści (whistleblowing) w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
 10. Kto musi wdrażać systemy zarządzania zgodnością?
 11. Ratio legis Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii 
 Polecam też trzy strony:
 1. Stronę GPW
 2. Blog Pana Andrzeja S. Nartowskiego o corporate governance
 3. Blog o Compliance

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz