wtorek, 13 czerwca 2017

Okres powierzenia – czyli na jak długo możesz udzielić zamówienia in houseJakiś czas temu napisałem i udostępniłem poradnik „Jak udzielić zamówienia in house w 4 krokach– krótka ściąga”. Tu masz LINK :-)

 

Ale na jak długo możesz udzielić zamówienia in house? A to zależy na jakiej podstawie:

1)   jeżeli na podstawie Prawa zamówień publicznych to na okres oznaczony, co do zasady nie dłuższy niż 4 lata, choć ustawa przewiduje możliwość by był to okres dłuższy, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty,

2)    jeżeli na podstawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi to na okres oznaczony. W przypadku umowy koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania koncesji,

3)    jeżeli na podstawie ustawy o lokalnym transporcie zbiorowym to na okres na czas oznaczony, nie dłuższy niż:

a)    10 lat - w transporcie drogowym,

b)    15 lat - w transporcie kolejowym, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 7,

c)    15 lat - w transporcie innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej.

 

W następnym poście odpowiem na pytanie: „A co Panie Mecenasie po zakończeniu zamówienia in house?”.

czwartek, 8 czerwca 2017

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

W dniu 21 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ogłoszona w dniu 6 czerwca 2017 r. ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 
Dzisiaj ją przejrzałem. Firmy audytorskie zdecydowanie powinny zatrudnić Compliance Officerów i błyskawicznie szykować polityki i procedur.
 
Na marginesie, tak krótkie vacatio legis (14 dni) to skandal.
Jakość tej legislacji natomiast pominę milczeniem.
 
A TU macie link do treści ww. ustawy.

czwartek, 1 czerwca 2017

Ciekawostki z prawa handlowego i nie tylko - odcinek nr 5

Dzisiaj nie będzie o prawie handlowym :-)
Dzisiaj napisze napiszę o czymś innym :-)

UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA

Dziś weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz cały szereg zmian w innych ustaw. Zmian w KPA jest naprawdę bardzo bardzo dużo. Może w przyszłości omówię parę ciekawszych :-) a może nie, bo od KPA wolę np. KSH albo KC.

Czy zmieni to filozofię pracy administracji? Pożyjemy, zobaczymy.