poniedziałek, 16 maja 2016

Trzeba być zacnym

Od kilkunastu lat obserwuję zmiany w spółkach, organach administracji oraz pojawianie się i dojrzewanie różnych narzędzi zarządczych lub prawnych zwiększających bezpieczeństwo prawne i minimalizujące ryzyka.

czwartek, 12 maja 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 7Zagadnienie finansowania przewozów to temat morze. Ograniczę się do poruszenia tego zagadnienia tylko pod względem prawnym. Dzisiaj chciałbym napisać pokrótce na czym polega finansowanie. W kolejnych artykułach poruszę inne zagadnienia, w tym zagadnienie rekompensaty.

czwartek, 5 maja 2016