Polityka prywatności


Polityka prywatności
Charakter prawny dokumentu
 1. Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu www.ludwiczak-radcaprawny.pl
 2. Autor blogu nie świadczy za jego pomocą usług prawnych drogą elektroniczną. Autor udostępnia funkcjonalności bloga celem marketingu własnych usług prawniczych bez pobierania od użytkowników jakichkolwiek opłat za korzystanie z serwisu. 
 3. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny. Autor dokłada wszelkich starań by odzwierciedlał on istniejący stan faktyczny. Celem niniejszej polityki prywatności jest czytelne poinformowanie użytkownika serwisu jakie dane na jego temat są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.
 4. Autor przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów i innych osób odwiedzających serwis.
Zakres zbieranych danych
 1. Użytkownik, który chce skorzystać z niektórych funkcji oferowanych przez blog będzie musiał zarejestrować przy użyciu konta Google lub użyć identyfikatora OpenID  
 2. Autor wykorzystuje ww. dane tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi wypowiadania się w komentarzach blogowych
 3. Publikowanie komentarzy przy użyciu konta Google opisane jest w Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/).
 4. Publikowanie komentarzy przy użyciu identyfikatora OpenID opisane jest na stronie https://support.google.com/blogger/answer/83064.
 5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów o których mowa w pkt 4 i 5 oraz prawidłowość określonych przez nich Polityk prywatności.
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. Może dokonać tego poprzez bezpośredni kontakt z autorem.
 7. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są przez Google dane dotyczące takiej wizyty (tzw. pliki cookies), np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika.
Sposób wykorzystywania danych
 1. Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest umożliwienie użytkownikowi komentowania bloga.
 2. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Autorem, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w innych celach związanych z pytaniem. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych.
 5. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Autor może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.
Zmiana polityki prywatności

Autor zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności.

Pytania i wątpliwości użytkowników

Celem Autora jest transparentna polityka dotycząca danych osobowych użytkowników, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami prywatności, ochrony danych bądź niniejszą polityką prywatności użytkownik może skontaktować się z Autorem za pomocą adresu poczty elektronicznej zawartym w zakładce Kontakt .