poniedziałek, 25 lipca 2016

Zamówienia in-house w Prawie zamówień publicznych po ostatniej nowelizacjiZgodnie z art. 22 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie regulacje wprowadzające do Prawa zamówień publicznych zamówienia in house.

poniedziałek, 18 lipca 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 10Jak wspominałem, w jednym z wcześniejszych postów, operatorowi przysługuje m.in. rekompensata za utracone przychody w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.