wtorek, 22 marca 2016

Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w spółkach giełdowych

Dzisiaj miałem przyjemność brać udział w szkoleniu "Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w spółkach giełdowych"


Na szkoleniu omówiono następujące zagadnienia:
- nowe wymagania sprawozdawcze dla spółek giełdowych (MAR),
- dobre praktyki spółek giełdowych 2016 - co nowego, co pozostało,
- koszty i korzyści, szanse i zagrożenia,
- ryzyko niezgodności – temat aktualny,
- integracja systemów governance- risk – compliance,
- systemowość i asystemowość w organizacji,
- modele i standardy compliance oraz zarządzania ryzykiem,
- jak wdrożyć skuteczny model zarządzania zgodnością,
- jak poprawić zagadnienia GRC w spółce.

Warto zapamiętania jest jedno zdanie:
"Wydatki na obsługę prawną czy compliance to nie koszt. To inwestycja w bezpieczeństwo."
 

poniedziałek, 14 marca 2016

Compliance - definicje

Ostatnio stwierdziłem, że poprzeglądam sobie słowniki, a oto rezultat mego czytania (wraz z podaniem tytułu słownika i autora).
Na marginesie naprawdę nie możemy używać słówek polskich zamiast angielskich.

czwartek, 10 marca 2016

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15

Wierzę w to że trzeba:
1) przestrzegać prawa i zasad.,
2) postępować etycznie,
3) Demokracja nie jest idealnym ustrojem ale lepszego nie ma.

Kiedy większość sejmowa ostentacyjnie łamie Konstytucję, za nic ma zasadę trójpodziału władzy i niezalezność sądownictwa, nie mogę milczeć. Etyka mi nie pozwala.
Dlatego, mimo że wykracza to poza tematykę tego bloga poniżej publikuję wyciąg z wyroku TK z dnia 9 marca 2016 r., wydanego w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą akt K 47/15. Cały wyrok dostępny jest tutaj.

niedziela, 6 marca 2016

piątek, 4 marca 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 4Jak pisałem w poprzedniej części cyklu maksymalny okres umowy określa:
1) art.4 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007,
2) art. 25 ust 2 oraz art. 27 ust 1. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dziś chciałbym rozwinąć ten temat.