poniedziałek, 25 stycznia 2016

Rekompensata za powierzone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego a VATW trakcie swojej praktyki, spotykam się z takim pytaniem: „Czy rekompensata za realizację powierzonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego będzie stanowiła obrót podlegający VAT w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu?”.

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 3


Dzisiaj zgodnie z obietnicą chciałbym napisać parę słów na temat wyboru operatora przez organizatora.
 
Zgodnie z art. 19 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, organizator:
1.        dokonuje wyboru operatora w trybie:
1)        ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z  późn. zm.) albo
2)        ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) albo
3)        bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadkach o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
2.     może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego.

czwartek, 14 stycznia 2016

Czy podmiot wewnętrzny może startować w przetargach?Ostatnio usłyszałem takie pytanie: „Panie Mecenasie, nasza spółka ma powierzenie Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, czy możemy samodzielnie albo za pośrednictwem spółki córki startować w przetargu na świadczenie usług publicznych w zakresie Pasażerskiego transportu publicznego w innym mieście?”.

środa, 6 stycznia 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 2Kto jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego?
Definicja legalna brzmi: „- właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego transportu zbiorowego jest "właściwym organem", o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007”.

Do zadań organizatora należy:
1) planowanie rozwoju transportu;
2) organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
3) zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

wtorek, 5 stycznia 2016

Restrukturyzacja przedsiębiorstw cz. 2W ostatnim poście pisałem o restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Natomiast w listopadzie informowałem o wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Przedmiotowa ustawa reguluje:
1) zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu;
2) przeprowadzanie działań sanacyjnych.