poniedziałek, 25 stycznia 2016

Rekompensata za powierzone usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego a VATW trakcie swojej praktyki, spotykam się z takim pytaniem: „Czy rekompensata za realizację powierzonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego będzie stanowiła obrót podlegający VAT w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu?”.Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od tego czy:


1) przychód z biletów stanowi przychód Organizatora, a Operator otrzymuje rekompensatę z tytułu świadczenia powierzonych usług w zakresie komunikacji,

2) przychód z biletów stanowi przychód Operatora, a dodatkowo Operator otrzymuje rekompensatę tytułem pokrycia  ujemnego wyniku finansowego z powierzonej działalności.

W pierwszym przypadku, zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zawartym w interpretacji indywidualnej  z dnia 16 maja 2011 r. nr. ILPP2/443-397/11-2/AD, rekompensata jest wynagrodzeniem za świadczone usługi przewozowe, będzie więc stanowiła obrót podlegający VAT w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT i tym samym podlega opodatkowaniu.

W drugim przypadku, zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr. IPTPP2/443-116/11-4/IR,  istotą tak skonstruowanej rekompensaty jest dofinansowanie kosztów działalności Spółki związanych z wykonywaniem powierzonych usług przewozowych. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Rekompensaty strat nie można przyporządkować konkretnemu biletowi, służy ostatecznie pokryciu straty (ujemnego wyniku finansowego tej działalności) wynikającej ze świadczenia usług publicznych. Rekompensata ta nie stanowi więc wynagrodzenia za świadczone usługi publiczne, tym samym nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Oczywiście w przypadku wątpliwości oraz w skomplikowanych stanach faktycznych lub prawnych zawsze można złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego co pozwoli ograniczyć ryzyka podatkowe.