czwartek, 14 stycznia 2016

Czy podmiot wewnętrzny może startować w przetargach?Ostatnio usłyszałem takie pytanie: „Panie Mecenasie, nasza spółka ma powierzenie Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, czy możemy samodzielnie albo za pośrednictwem spółki córki startować w przetargu na świadczenie usług publicznych w zakresie Pasażerskiego transportu publicznego w innym mieście?”.


Po analizie stanu prawnego i faktycznego udzieliłem odpowiedzi: „Nie, nie mogą Państwo. Art. 5 ust 1 lit b) Rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 mówi jasno, „że podmiot wewnętrzny i każda jednostka znajdująca się pod najmniejszym nawet wpływem tego podmiotu realizują swoje działania w zakresie pasażerskiego transportu publicznego na obszarze działania właściwego organu i że nie biorą udziału w przetargach na świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskiego transportu publicznego organizowanych poza terytorium tego właściwego organu lokalnego.”.
Wyjątek znajdziemy w art. 5 ust 1 lit c) „podmiot wewnętrzny może uczestniczyć w przetargach zapewniających uczciwą konkurencję na dwa lata przed wygaśnięciem umowy o świadczenie usług publicznych zawartej w następstwie udzielonego mu bezpośrednio zamówienia, pod warunkiem że podjęto ostateczną decyzję o tym, by usługi w zakresie transportu pasażerskiego świadczone przez dany podmiot wewnętrzny zostały zlecone w drodze przetargu zapewniającego uczciwą konkurencję, oraz że ten podmiot wewnętrzny nie zawarł żadnej innej umowy w rezultacie udzielonego mu bezpośrednio zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych.”.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że działalność uboczna podmiotu wewnętrznego, a w skład takiej weszłaby działalność świadczona po wygraniu przetargu na rzecz innego miasta, musi mieć charakter marginalny.