wtorek, 5 stycznia 2016

Restrukturyzacja przedsiębiorstw cz. 2W ostatnim poście pisałem o restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Natomiast w listopadzie informowałem o wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Przedmiotowa ustawa reguluje:
1) zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu;
2) przeprowadzanie działań sanacyjnych.


Ustawa wprowadza cztery typy postępowania restrukturyzacyjnego:
1) postępowanie o zatwierdzenie układu,
2) przyspieszone postępowanie układowe,
3) postępowanie układowe,
4) postępowanie sanacyjne.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami,
a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne,, o którym mowa w przedmiotowej ustawie, może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

Zmiany, które weszły w życie można określić jako rewolucyjne w mojej ocenie. Mam nadzieję, że przepisy nowej ustawy spełnią swój cel.