środa, 30 grudnia 2015

Restrukturyzacja przedsiębiorstw cz. 1Program restrukturyzacji Spółki powinien zakładać szereg zadań, o różnym charakterze, różnych implikacjach i różnym horyzoncie realizacyjnym. Program ten, powstając w wyniku gruntownej analizy przedsiębiorstwa, powinien stawiać sobie za cel ekonomiczne wzmocnienie Przedsiębiorstwa, w wyniku, którego restrukturyzowany podmiot stanie się samowystarczalnym, silnym podmiotem gospodarczym, oferującym wysokiej jakości usługi lub dostawy.


Proces restrukturyzacji przeprowadzony jest m.in. poprzez:
-           racjonalizację kosztów i dyscyplinę finansową Przedsiębiorstwa,
-           przegląd działalności i ich analizę pod kątem rentowności,
-           właściwe zagospodarowanie dostępnych w Spółce zasobów.
W wyniku realizacji programu restrukturyzacyjnego powinny zostać osiągnięte m.in. takie cele jak:
-         finansowe zbilansowanie Spółki,
-         podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa,
-         ewentualna modernizacja lub zakupy środków trwałych,
-         wzrost jakości i standardu świadczonych usług lub dostaw,
-     zwiększenie generowanych przychodów, a także zysku operacyjnego i marży zysku operacyjnego ze sprzedaży, a w konsekwencji - podniesienie wartości spółki dla właścicieli (akcjonariuszy),
-         spłata wszystkich zobowiązań względem wierzycieli.

Osiągnięcie celu głównego wymaga podjęcia stosownych kroków w takich aspektach działalności przedsiębiorstwa jak: finanse, działalność gospodarcza, zasoby ludzkie oraz majątek firmy.

Na drodze realizacji programu restrukturyzacyjnego może pojawić się wiele czynników, mających negatywne działanie na dalsze postępowanie procesu „uzdrawiania” Spółki, które trzeba natychmiast eliminować lub też należy niezwłocznie poprawić sam program restrukturyzacji, uwzględniając przy tym zaistniałe nowe okoliczności.

W realizacji restrukturyzacji w każdym aspekcie niewątpliwie pojawią się różne problemy lub zagadnienia prawne, które będą wymagały pomocy prawnika.
W wielu sytuacjach na gruncie prawa możliwe są różne rozwiązania prawne, które rodzą określone konsekwencje prawne.

Proces restrukturyzacji jest często skomplikowany jak budowa domku z kart. Kiedy źle postawisz jedną kartę, część lub całość domku się wywróci. Przed wszczęciem restrukturyzacji zadbaj więc m.in. o odpowiednią pomoc prawną doświadczonego specjalisty lub grupy specjalistów.