Usługi

Jako Radca prawny wykonuję zawód zaufania publicznego.

Jestem zobowiązany m.in. do:
- zachowania tajemnicy zawodowej,
- przestrzegania zasad etyki zawodowej radcy prawnego.

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli zatem, jak w każdym zawodzie, zdarzy się pomyłka możesz być pewny, że do sumy ubezpieczenia twoje roszczenia będą zaspokojone przez ubezpieczyciela.

Mam uprawnienia do reprezentowania, ciebie jako mojego klienta przed sądem we wszystkich rodzajach spraw poza pełnieniem funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Mogę:
- udzielić Ci porady prawnej,
- sporządzić dla Ciebie opinię prawną,
- sporządzić dla Ciebie pismo procesowe,
- sporządzić dla Ciebie projekt umowy, porozumienia itp.
- sporządzić dla Ciebie projekty aktów prawnych,
- być Twoim doradcą w sprawach wymagających posiadania wiedzy prawniczej.
- reprezentować Cię przed Sądem,
- reprezentować Cię przed Urzędem,

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym, ochroną danych osobowych oraz Compliance. 

Ponadto świadczę działalność doradczą (w tym przeprowadzanie audytów dotyczących zagrożeń prawnych) i szkoleniową w ramach pomocy prawnej.

Przyjęte jest, że spotkania z klientami Kancelarii odbywają się w terminie i miejscu uzgodnionym wcześniej drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

Świadczę również telefoniczne lub emailowe porady prawne. Procedura jest prosta.
Dzwonisz lub piszesz do mnie w czym mogę Ci pomóc.
Wyceniam dla Ciebie koszt mojej pomocy prawnej.
Po akceptacji ceny wysyłam Ci fakturę.
Płacisz.
Wykonuję dla Ciebie zamówioną i opłaconą usługę.