Usługi

Jako Radca prawny wykonuję zawód zaufania publicznego.

Jestem zobowiązany m.in. do:
- zachowania tajemnicy zawodowej,
- przestrzegania zasad etyki zawodowej radcy prawnego.

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli zatem, jak w każdym zawodzie, zdarzy się pomyłka możesz być pewny, że do sumy ubezpieczenia twoje roszczenia będą zaspokojone przez ubezpieczyciela.

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym, ochroną danych osobowych oraz Compliance. 

Ponadto świadczę działalność doradczą (w tym przeprowadzanie audytów dotyczących zagrożeń prawnych) i szkoleniową w ramach pomocy prawnej.

Przyjęte jest, że spotkania z klientami Kancelarii odbywają się w terminie i miejscu uzgodnionym wcześniej drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

Świadczę również telefoniczne lub emailowe porady prawne. Procedura jest prosta.
Dzwonisz lub piszesz do mnie w czym mogę Ci pomóc.
Wyceniam dla Ciebie koszt mojej pomocy prawnej.
Po akceptacji ceny wysyłam Ci fakturę.
Płacisz.
Wykonuję dla Ciebie zamówioną i opłaconą usługę.