wtorek, 13 czerwca 2017

Okres powierzenia – czyli na jak długo możesz udzielić zamówienia in houseJakiś czas temu napisałem i udostępniłem poradnik „Jak udzielić zamówienia in house w 4 krokach– krótka ściąga”. Tu masz LINK :-)

 

Ale na jak długo możesz udzielić zamówienia in house? A to zależy na jakiej podstawie:

1)   jeżeli na podstawie Prawa zamówień publicznych to na okres oznaczony, co do zasady nie dłuższy niż 4 lata, choć ustawa przewiduje możliwość by był to okres dłuższy, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty,

2)    jeżeli na podstawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi to na okres oznaczony. W przypadku umowy koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania koncesji,

3)    jeżeli na podstawie ustawy o lokalnym transporcie zbiorowym to na okres na czas oznaczony, nie dłuższy niż:

a)    10 lat - w transporcie drogowym,

b)    15 lat - w transporcie kolejowym, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 7,

c)    15 lat - w transporcie innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej.

 

W następnym poście odpowiem na pytanie: „A co Panie Mecenasie po zakończeniu zamówienia in house?”.