czwartek, 22 marca 2018

Obowiązki organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego

Dzisiaj chciałbym Państwu polecić mój artykuł "Obowiązki organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego na gruncie projektu ustawy o jawności życia publicznego", który został opublikowany w lutowym wydaniu Biuletynu Komunikacji Miejskiej nr 147.

Z artykułu będą się mogli Państwo dowiedzieć o:
1) nowych obowiązkach antykorupcyjnych
2) instytucji sygnalisty
3) rozszerzeniu katalogu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
4) obowiązku prowadzenia rejestru umów
5) obowiązku udostępniania informacji o wydatkach kartą płatniczą
6) innych zmianach

Życzę miłej lektury.

A o Compliance i RODO jeszcze na pewno napiszę :-)