środa, 12 października 2016

Projekt ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi część 3

Trwają wytężone prace w parlamencie nad nową ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi.

Senat na posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r, rozpatrzył przedmiotową ustawę i uchwalił do niej 42 poprawki (zainteresowanych odsyłam do druku Senackiego nr 912).

Obecnie projekt ustawy znajduje się w Sejmie w Komisji Gospodarki i Rozwoju (zainteresowanych odsyłam do druku Sejmowego nr 612).

Chciałbym tylko na zakończenie zwrócić Państwa uwagę na zaostrzenie przez Senat kryteriów udzielenie zamówienia in house na podstawie przedmiotowej ustawy.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie tą tematyką nadal będę informował Państwa o pracach legislacyjnych nad przedmiotową ustawą.