czwartek, 27 października 2016

Zmiana ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym cd część 3

W ostatnich poście o planowanych zmianach ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym, jako jedną z trzech głównych wad obecnych regulacji wymieniłem zakaz przyznawania prawa wyłącznego.


Realia gospodarcze są takie, że pewne linie są rentowne, pewne na granicy rentowności a liczne są nierentowne. 
Prywatni przewoźnicy obsługują tylko te rentowne.
Natomiast jednostki samorządu terytorialnego muszą zapewnić wszystkim mieszkańcom publiczny transport zbiorowy. Ponieważ jednostki samorządu terytorialnego zwykle nie mają pieniędzy to:
1) dofinansowywały kursy nierentowne dochodami z kursów rentownych, konkurując z przewoźnikami komercyjnymi,
2) wykorzystywały PKS`y, co kończyło się często ich upadłością,
3) nie wykonywały de facto swoich zadań na części linii.

Ustawodawca zamiast dopuścić przyznawanie praw wyłącznych (co jest dopuszczalne w UE i powszechnie stosowane) i tym samym umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego sfinansowanie publicznego transportu zbiorowego dochodami z kursów rentownych planuje niestety szereg zmian pogarszających trudną sytuację samorządów.

Ostatnio ministerstwa zaproponowało by pozbawić organizatorów publicznego transportu drogowego możliwości organizacji komunikacji na dochodowych liniach rentownych i powierzyć im zadania skomunikowania wyłącznie linii nierentowych.Oznaczałoby to pozbawienie samorządów obecnych źródeł finansowania kosztów komunikacji.

Powyższa propozycja wzbudziła gniew samorządów. Lubuscy samorządowcy wystąpili do kancelarii Prezydenta, Premiera i Marszałków Sejmu i Senatu ze skargą, pisząc o "dyskryminacji samorządów i faworyzowaniu przewoźników komercyjnych".

Miejmy nadzieje, że inne samorządy przyłączą się do protestu, a Ministerstwo wycofa się z propozycji niekorzystnych dla samorządów i pasażerów.

Przy okazji, informuję, że ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi przekazano Prezydentowi do podpisu. Samorządy, które planują wybór operatora na podstawie ww. ustawy będą to w przyszłym roku robić na podstawie nowych przepisów.