poniedziałek, 24 października 2016

Projekt ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi część 4

Komisja Gospodarki i Rozwoju w dniu 19 października 2016 r. wniosła do Sejmu o przyjęcie wszystkich poprawek Senatu do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk sejmowy nr 939).

Wygląda na to, że miałem rację przewidując, że ustawa w nowym brzmieniu wejdzie w życie jeszcze w tym roku.