piątek, 10 lutego 2017

Zamówienie In house - wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2016 r. C-553/15

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, za siedmioma lasami był sobie Trybunał Sprawiedliwości.
Co prawda w Unii Europejskiej  (do niedawna), gdzie Trybunał ten wydawał swe orzeczenia, prawo w dziedzinie zamówień publicznych nie przewidywało możliwości udzielenia bezpośredniego zamówienia publicznego bez wszczęcia postępowania przetargowego, zwanego zamówieniem "in house". Niemniej jednak taka możliwość dopuszczona została przez orzecznictwo Trybunału który ustalił warunki w tym zakresie.

A warunki te były dwa:
1) kontrola analogiczna przez podmiot zamawiający,
2) zasadnicza część działalności musiała być prowadzona na rzecz kontrolującej instytucji.

Orzecznictwo Trybunału, w tym zakresie, bogate i liczne było.

A dniu 8 grudnia 2016 r. Trybunał wydał wyrok C - 553/15 o tezie takiej:
"W ramach stosowania orzecznictwa TS dotyczącego bezpośredniego udzielania zamówień publicznych zwanych in house, w celu ustalenia, czy podmiot, któremu udzielono zamówienia, wykonuje zasadniczą część działalności na rzecz instytucji zamawiającej, w szczególności na rzecz będących jego wspólnikami i kontrolujących go jednostek samorządu terytorialnego, do tej działalności nie należy zaliczać działalności zleconej temu podmiotowi przez organ administracji publicznej niebędący jego wspólnikiem na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, które również nie są wspólnikami tego podmiotu ani nie sprawują nad nim żadnej kontroli, którą to działalność należy uznać za wykonywaną na rzecz osób trzecich."

Rzec dotyczy sytuacji, gdy po stronie zamawiającego występuje kilka podmiotów. Takie stany faktyczne wymagają ciut większej ostrożności oraz staranności lecz niczym niezwykłym nie są.
Lecz długo by o tym bajać można było, a inne obowiązki wzywają :-)
Opowiem więc Ci o tym następnym razem  ;-)

Dobranoc

Ps a jakby ktoś z was pytanie chciał zadać, niech w komentarzu je zada :-)
albo gdy nieśmiały jest bardzo, niech odpowiedzi w licznych mych wypowiedziach poszuka :-)
np. TU, TU, TU i TU