sobota, 18 czerwca 2016

Publiczny transport zbiorowy cz. 9Kontynuując omawianie zagadnień związanych z finansowaniem publicznego transportu zbiorowego chciałbym dziś pokrótce omówić kwestie:
1)        ceny za usługi przewozowe,
2)        źródła finansowania przewozów.


Ad 1) Zgodnie z art. 50a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Rada Gminy, Rada Powiata lub Sejmik Wojewódzki może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w odpowiednio gminnych, powiatowych lub wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Przy czym zgodnie art. 50b ww. ustawy ceny te mają charakter cen maksymalnych.

Ad 2) Zgodnie z art. 51 przedmiotowej ustawy źródłem finansowania przewozów
o charakterze użyteczności publicznej mogą być w szczególności:
1) środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem;
2) środki z budżetu państwa.

Ponadto do źródeł finansowania należą również wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

Jeżeli jesteście ciekawi np. czy przychód z biletów jest przychodem Organizatora czy Operatora i jakie rodzi to skutki, proszę o kontakt. Z chęcią pomogę po ustaleniu wynagrodzenia i podpisaniu umowy :-)