środa, 4 stycznia 2017

projekt ustawy o konfiskacji rozszerzonej - część 2

W dniu 30 grudnia 2016 r. wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1186)

W dniu 3 stycznia 2017 r. skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt ma na celu wykonanie prawa UE,  poprzez wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian poprawiających efektywność mechanizmów służących pozbawieniu sprawców przestępstw korzyści z popełnienia czynów zabronionych.

Cel jest słuszny, niestety nowe przepisy mogą rodzić również pewne ryzyka prawne dla uczciwych przedsiębiorców.

Tak jak obiecałem wcześniej, w kolejnych postach będę informował o pracach nad tym projektem i treści nowych przepisów.