środa, 7 września 2016

Projekt ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi

W dniu 6 września 2016 r. został opublikowany druk Senatu nr 269 zawierający projekt nowej ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.

Zmiany postaram się omówić w kolejnym poście.

Dziś chciałbym tylko osoby zainteresowane udzieleniem zamówienia w trybie przedmiotowej ustawy uczulić, że vacatio legis ustawy jest dosyć krótkie (2 tygodnie) i istnieje spora szansa, że projekt wejdzie w życie już w tym roku.

Oprócz nowej treści przedmiotowej ustawy, projekt zawiera cały szereg zmian innych ustaw ale o tym w kolejnych postach.

Do usłyszenia