poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Zmiana ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawodawca dał  Organizatorom czas do końca 2016 r. m.in. na wybór Operatorów publicznego transportu zbiorowego.
Od dnia 1stycznia 2017 r. tylko Operatorzy, którzy ponieśli stratę z tytułu polegającą na zmniejszeniu przychodów  w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów mieli otrzymywać rekompensatę z tego tytułu..

Jak już pisałem wcześniej Organizator jest zobowiązany opublikować ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż rok.

Z różnych względów Organizatorzy opublikowali ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora dopiero na przełomie 2015/2016.
W związku z tym powstało ryzyko, że nie wszyscy Organizatorzy zdążą z wyborem Operatorów.
Aby uniknąć tego ryzyka, obecnie kończą się pracę nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dająca Organizatorom czas na wybór Operatora/Operatorów do końca 2017 r. Niestety jak pokazuje praktyka większość Organizatorów zamiast prowadzić postępowania mające na celu wybór Operatora/Operatorów wstrzymała wszczęcie przedmiotowych postępowań.
Obawiam się, że w przyszłym roku wrócimy do punktu wyjścia, a dodatkowo trzeba będzie rozwiązać problem z ogłoszeniami o zamiarze z 2015/2016.
Ponieważ przedmiotowa nowelizacja zamiast mobilizująco zadziałała demobilizująco na Organizatorów oceniam ją negatywnie. Mam nadzieję, że za rok sytuacja się nie powtórzy.

Inne pomysły i projekty zmian przedmiotowej ustawy omówię pokrótce w kolejnym poście.