wtorek, 16 lutego 2016

Jak udzielić zamówienie in house?Często słyszę pytanie „Panie Mecenasie, jak możemy powierzyć spółce A usługi polegające na .....?”.

Odpowiedzi na te i inne pytanie udzielam wraz ze specjalistami ds. pomocy publicznej, ekonomistami, audytorami itd. w trakcie odpłatnych szkoleń.

Nadmienię tylko, że w trakcie procesu powierzania usług niezbędna będzie m.in.:
- ocena spełnienia przesłanek podmiotu wewnętrznego,
- przygotowanie projektów uchwał oraz projektu umowy,
- audyt mający na celu określenie kwoty rekompensaty na następny rok.

Następnie w latach następnych niezbędny będzie m.in. audyt rozliczeniowy mający na celu określenie prawidłowości kalkulacji rekompensaty w roku poprzednim oraz audyt mający na celu określenie kwoty rekompensaty na następny rok.