niedziela, 27 sierpnia 2023

Program Partii Pro Państwowej czyli PPP - część 1


Niedługo wybory do Sejmu i Senatu.
W ramach ćwiczeń intelektualnych stwierdziłem, że napiszę program Partii Pro Państwowej. Zakres tematyki wziąłem z programów partii (tych które je mają).
To moja prywatna wizja jak powinno wyglądać Państwo Polskie. Podejdę do tego tak jak do wizji, strategii i Kultury w podmiocie publicznym lub prywatnym.

Ale zacznijmy od podstaw czyli od wartości jakimi powinno kierować się Państwo Polskie.
Tu jestem Demokratycznym konserwatystą i wyznawcą wielkiej czwórki wartości: Równość, Godność, Wolność i Solidarność. Dodałbym tylko jeszcze Odpowiedzialność.
Równość - wszyscy są równi wobec prawa. To oznacza, że nie ma świętych krów ale i nie ma dyskryminacji lub przywilejów ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, zawód itd. itp. Nie ma równych i równiejszych. Prawo obowiązują wszystkich. I Kowalskiego, i księdza, i szefa partii rządzącej itd. Każdego.
Godność - każdego człowieka należy traktować z poszanowaniem jego godności. To m.in. oznacza, że Państwo powinno nam obywatelom ufać i traktować uczciwie. Polityka który swego przeciwnika politycznego nazywa "personifikacją zła", pozbawia czci i wiary należy eliminować z życia politycznego. Tak samo polityka, który mówi językiem faszystów i nacjonalistów lub atakuje mniejszości np. niepełnosprawnych, LGBT czy uchodźców. Nie ma tolerancji dla braku tolerancji.
Wolność - w rozumieniu, że granicą mojej wolności jest wolność innych ludzi. Wolność nie jest czymś nieograniczonym. Brak granic dla Wolności to anarchia i rządy najsilniejszych lub najbardziej bezwzględnych. Chodzi o wolność gospodarczą, polityczną i osobistą.
Solidarność - wynika choćby z wartości Chrześcijańskich. A w chrześcijaństwie chodzi o bycie nie tylko Solidarnym z członkami własnego plemienia ale i innymi. Uchodźcami, imigrantami, niepełnosprawnymi itp. itd. Oprócz hasła muszkieterów "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" również Chrześcijańskie "co uczyniliście najsłabszemu z was, mnie uczyniliście" i staropolskie"traktujmy innych jak sami chcielibyśmy być traktowani na ich miejscu". Wierzę, że dobro wraca i warto pomagać. Oczywiście to musi być mądra pomoc. Powinniśmy budować egalitarne Społeczeństwo. Każdy niezależnie od urodzenia powinien mieć równe szanse na dobre wykształcenie, pracę itd.
Odpowiedzialność - oprócz praw i wolności mamy też obowiązki. I każdy powinien odpowiadać za ich realizację. Wolność nie zwalnia nas z obowiązków i odpowiedzialności.

A jaka powinna być misja Państwa?
Po pierwsze stanie na straży takich wartości jak Równość, Godność, Wolność, Solidarność ale i Odpowiedzialność.
Po drugie zapewnienie wysokiej jakości, powszechnych usług publicznych.
Po trzecie zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.
Po czwarte chronić prawa mniejszości.
Po piąte być Praworządne i Demokratyczne.

Praworządność oznacza działanie na podstawie i w granicach prawa. Ale nie tylko litery ale i ducha.
Demokracja to nie tylko wybory. Demokracja to:
1) proces wyborczy i pluralizm, 
2) swobody obywatelskie, 
3) funkcjonowanie rządu, 
4) udział polityczny 
5) kultura polityczna.

Wspomnę tylko, że wybory m.in.powinny być równe. Jeżeli jakaś partia wykorzystuje służby, media publiczne, kasę publiczną, Spółki Skarbu Państwa itd. (już nie wspomnę o niby referendum z głupimi pytaniami), a do tego mają je kontrolować i zatwierdzać ludzie wskazani przez tą partię, a wszystko po to aby wygrać wybory to oznacza, że wybory nie są równe, a więc nie są demokratyczne.

Państwo powinno być więc skuteczne. To wymaga:
1) niezależnych podmiotów - tylko niezależne podmioty i instytucje, w tym służby mogą być skuteczne,
2) procedur - aktualnych, skutecznych, efektywnych i przećwiczonych,
3) zatrudniania najlepszych ekspertów - realizujących interes Państwa a nie partii,
4) debaty społecznej - uczciwej, merytorycznej i spokojnej,
5) transparentności - jawność to podstawa,
6) zawierania kompromisów i przestrzegania umów - bo to pozwala nam żyć w jednym Państwie mimo różnić.

W następnej części omówię według mnie najważniejsze dziś kwestie i wyzwania.