niedziela, 11 grudnia 2016

Ciekawostki z prawa handlowego i nie tylko - odcinek nr 2

Parę tygodni temu na stronie znajomego zauważyłem logo.
I pomyślałem sobie: "a dlaczego ja nie mam loga?"
Co prawda Bóg nie obdarzył mnie talentem artystycznym ale stwierdziłem, że kto nie próbuje ten nie wygrywa.
I oto przedstawiam wam owoc mej pracy, logo mojej Kancelarii


W dniu 20 listopada 2016 r. została ogłoszona ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi.
Z pewnymi wyjątkami, wchodzi ona w życie w dniu 14 grudnia 2016 r. czyli w środę licząc od dziś :-)
Dla zainteresowanych podają namiary Dz. U. z 2016 r. poz. 1920.
O samym projekcie przedmiotowej ustawy pisałem już wcześniej:
http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/09/projekt-ustawy-o-umowie-koncesji-na.html
http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/09/projekt-ustawy-o-umowie-koncesji-na_24.html
http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/10/projekt-ustawy-o-umowie-koncesji-na.html
http://www.ludwiczak-radcaprawny.pl/2016/10/projekt-ustawy-o-umowie-koncesji-na_24.html
Przeglądając najnowszy biuletyn Sądu Najwyższego - Izby cywilnej trafiłem na dwie glosy (jedną krytyczną a jedną aprobującą) postanowienie SN z dnia 14 stycznia 2015 r. sygn. akt. II CSK 85/14.
SN stwierdził, że w razie zawarcia umowy spółki jawnej w formie zwykłej pisemnej, w której wspólnik zobowiązał się do wniesienia tytułem wkładu własności nieruchomości , konieczne jest zawarcie - po zarejestrowaniu spółki - odrębnej umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność tej nieruchomości na rzecz spółki. Wydawało mi się to oczywiste. No ale widać niektórzy nadal mają co do tego inne zdanie :-) No ale z prawnikami już tak bywa.